Smittesituasjon i vår region

Det har vært et stort utbrudd i Tromsø to uker tilbake, men de siste dagene er det ingen eller noen få smittede: de aller fleste er nærkontakter. Utover Tromsø er det ingen smittede påvist i de siste dagene. Lyngen har ingen påvist smittede i 2021.

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.  

Vaksinasjon

Totalt har rundt 37% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, med Pfizer. Det vil ikke være aktuelt å vaksinere med Janssen-vaksinen i Lyngen kommune per i dag. Alle doser som mottas i kommunen settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper ned til 18 år, og vi vil starte opp med vaksinering av normalbefolkningen innen få uker: trolig vil vi begynne med timebok der du kan bestille selv. Nærmere informasjon vil komme. 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper.

Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss. Hvis du er i tvil om du er meldt, trykk på link og se om du er i risikogruppe. Hvis du er det, ta kontakt med legekontoret på Lyngseidet og meld deg.

For alle innbyggerne i Lyngen: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen bør ta telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover, det kan være vaksinasjonskontoret som ringer.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege