Smittesituasjon i vår region

Det er et pågående stort utbrudd i Tromsø knyttet til sammenkomst på utested forrige helga. Det har gitt spredning til andre kommuner, og aktuell variant av virus fremstår som veldig smittsomt.

Det er nå påvist smitte hos personer knyttet til Målselv, Balsfjord og Storfjord, disse også knyttet til utbruddet i Tromsø. Ingen fra Lyngen er så langt påvist smittet. Vi anser situasjonen for å være under kontroll så langt. Vi anmoder folk til å ha lav terskel for og teste seg da vi anser viruset som veldig smittsomt.

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.

Vaksinasjon

Totalt har over 42% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, med Pfizer. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Mindre distriktskommuner med normal alderssammensetning av befolkning vil derfor bruke kortere tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som i Lyngen. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Vi vaksinerer denne og neste uke personer ned til fødselsår 1962. Lyngen har begynt med timebok, der alle innbyggere som står for tur for vaksine kontaktes av vaksinetemaet for å bestille time: det sendes varsel på SMS og så kan man selv gå inn og bestille time. For mer utfyllende informasjon, gå til denne siden: https://www.lyngen.kommune.no/timebestilling-vaksinering.6396351-2726.html

For alle innbyggerne i Lyngen: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur for å bestille time for vaksinasjon, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Stian Andersen

Ass. kommuneoverlege