Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det vært påvist en smittet i Troms og Finnmark, i Tromsø (knyttet til mannskap på en båt med smitte). Lyngen har ikke hatt påvist smitte siden nyåret, og det er god kontroll på smitten i vår region. Vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere i Lyngen. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er satt på pause, og personer som har fått dose 1 av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

 

Denne uken har i underkant av 30% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og vi holder fortsatt på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes opptil 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Våre innbyggere må ta telefonen ved ukjent nummer i tiden fremover, da det kan være vaksinasjonsteamet som ringer.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege