Smittesituasjon i vår region

Smittetallene i Tromsø har vært stabilt lave de siste to døgnene, med to positive (en nærkontakt og en reisende). Det er altså god kontroll på smitten i Tromsø.

I region ellers har Bardu og Balsfjord kommune hatt tilfeller av smitte ila påsken. Til tross for mindre utbrudd spredt i regionen, er det god kontroll på smittesituasjonen. 

Lyngen har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

 Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Antall vaksine-doser øker ukene fremover, slik at flere blir vaksinert hver uke.  Per nå har rundt 16% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, ett av de høyeste tallene i Troms og Finnmark.  Denne uken begynner vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Fastlegene i Lyngen har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

  

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege