Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det ikke vært en positiv prøve i Troms og Finnmark. I Lyngen har det ikke vært påvist smitte på flere måneder.  Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men Lyngen kommune vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere.

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Denne uken har rundt 19% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, og helsestasjon i Lyngen fortsetter å gjøre en meget god innsats for og få vaksinene ut til innbyggerne våre. Denne uken fortsetter vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Alle fastlegene i Lyngen har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. Det er viktig at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege