Øverst på vår hjemmeside kan lag og foreninger legge inn arrangementer som foregår rundt om i kommunen. Dersom det arrangeres for eksempel turmarsj i et område, legg det inn slik at alle som er på vår hjemmeside kan se det.

Andre ting som kan legges inn er f.eks: Dametrim, kino, diverse kurs, konferanser, salg av middag på grendehusene, teater........med andre ord alt som foregår rundt i kommunen der en ønsker deltakere.