Vardo bru er nå åpen igjen for alminnelig ferdsel. Bruen er ferdig og oppgradert til bruksklasse Bk8.

Det er utført forsterkninger av bærekonstruksjonen, lagt nytt dekke og nytt rekkverk.

Vi har nå en bro som oppfyller alle sikkerhetskrav.

Vi håper "Nybrua" vil være til glede for alle brukere.