Arbeidet ventes å ta ca to måneder. Det vil bli gjort forsterkninger av bærekonstruksjonen, lagt nytt dekke og nytt rekkverk.

Når dette er utført vil vi ha en bro som oppfyller alle sikkerhetskrav, vi håper dette vil være til glede for mange brukere.

Under byggeperioden vil dessverre brukere av området oppleve noen ulemper:

  • Broen blir stengt for all trafikk/ferdsel
  • Arbeidsområdet (landfester på begge sider) blir inngjerdet og skiltet adgang forbudt
  • Deler av parkering blir benyttet til rigg/lagerområde 

Lyngen kommune ber om forståelse for ulempene som vil oppleves i byggeperioden, men ser frem til å åpne "Nybrua" til glede for alle brukere.