Hva ligger i den vedtatte samfunnsdelen? Du kan lese planen her.

Brukerundersøkelsen vil publiseres på hjemmesiden vår i løpet av uke 26. Alle svar er anonyme.