Kartverket har bedt Lyngen kommune om å undersøke hva som er den lokale norske og nordsamiske navnebruken om dette vatnet.  Etter stedsnavnslova har lokale organisasjoner rett til å uttale seg. Brevet fra kartverket finner du her.
Høringsfrist er 3 uker fra den dagen vedtaket blir kunngjort og settes derfor til 24.oktober 2018.

Høringssvar sendes til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no