Hei.

Jeg er valgt som ordfører i en av Nord-Norges mest spennende kommuner.

Hva legger jeg i dette utsagnet?

Lyngen kommune har et meget allsidig næringsliv. De ulike bedriftene som står for denne meget viktige verdiskapningen skal få oppleve at kommunen er tilstede for akkurat deres bedrift.  Nyetablerere og grundere skal møtes med hjelpsomhet og velvilje i alle ledd. De arbeidsplasser som skapes i næringslivet skal være med på å snu fraflyttingstrenden og fylle opp med barn i våre skoler og barnehager.

Frivillig arbeid er selve grunnpilaren i Lyngensamfunnet. Vi har et meget rikt idrettsliv og kulturtilbud på tross av vår beskjedne størrelse. I Lyngen kommune vil du helt sikker finne en meningsfylt fritidsaktivitet. Gjennom blant annet alt det frivillig arbeid som utføres, jobber vi mot det mål at Lyngensamfunnet skal fremstå som varmt og inkluderende.

Blant toppturentusiaster er Lyngen er en merkevare som er godt kjent i store deler av den vestlige verden. Økningen av turister som velger å feriere i Lyngen har vært formidabel de senere år. Denne utviklingen håper vi fortsetter. Men denne gledelige trenden gir oss en del utfordringer vedrørende infrastruktur knyttet opp til turisme. Denne utfordringen må kommunen løse for å ivareta verstkapsfunksjonen på en best mulig måte.

Lyngen sin særegenhet må bare oppleves. Kom og prøv!

 

Ta gjerne kontakt med meg på e-post: ordforer@lyngen.kommune.no

Telefon 400 28 560

 

Vennlig hilsen

Dan-Håvard Johnsen

ordfører