Åpningsdagene vil være både virkedagene mandag-onsdag 6.-8.april, samt skjærtorsdag, langfredag og 2.påskedag.

Har du behov for plass disse dagene ber vi om at du tar kontakt med din barnehage eller skole.

 

Eidebakken skole:
Rektor Tone Iversen, epost
tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no, tlf 952 55 222

Lenangen skole:
Rektor Bodil Larsen, epost bodi.larsen@lyngen.kommune.no, tlf 908 43 508

Lyngsdalen oppvekstsenter
Enhetsleder Eirin Larsen, epost eirin.larsen@lyngen.kommune.no, tlf 926 50 092

Styrer Irene Grønnvoll, epost Irene.Morso.Gronvoll@lyngen.kommune.no, tlf 90783733

Lenangen barnehage
Styrer Angela Eriksen, epost angela.eriksen@lyngen.kommune.no tlf 48283776
Knøttelia barnehage

Styrer Liss Grønnbakk, epost
liss.gronnbakk@lyngen.kommune.no tlf 400 28 611

Kavringen barnehage
Styrer Berit Dyrstad Larsen, epost berit.dyrstad.larsen@lyngen.kommune.no tlf 400 28 633