Planprogram kommunedelplan helse og omsorg

Planprogrammet skal gjøre rede for de ytre rammene for planarbeidet, som framdriftsplanen, opplegg for medvirkning, kunnskapsgrunnlag med mer. 

Kommunestyret fasatte planprogrammet for kommunaldelplan for helse og omsorg i sak 20/22 den 23.03.22.

Planprogram - kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2027 - PS 20-22.pdf

Merknadsbehandling av innspillene til planprogram for kommunedelplan helse og omsorg.pdf

 

Plan for lindrende behandling