Lyngen kommunestyre har i møte den 11.11.2015, sak 64/15 foretatt valg av styrer, råd og utvalg.

Sølvi Jensen er blitt valgt som representant til Politirådet i Lyngen, med Stein Are Olsen som personlig varamedlem.