Postliste publiseres normalt innen tre virkedager etter at dokumenter er mottatt eller sendt. På grunn av oppgraderingen vil publisering av postlistene bli forsinket for datoene 28. oktober-2. november.