Brannvesenet Nord har sendt ut pressemelding:

Pressemelding - Framtidens brann og redning.pdf