Priser 

Pris hel plass:

3 315,-

per mnd. jan-juli

 

3 050,-

per mnd. aug-des

Kostpenger:

380,-

per mnd.

For sen henting

300,-

Pr. påbegynt halvtime

 

Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Familier med samlet inntekt under 559 167 kroner brutto det siste året, kan søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen utgjør mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekter. Det må søkes om reduksjon hvert barnehageår.

(Inntektsgrensen gjelder for barnehageåret 2022/2023)

 

Gratis kjernetid

Er barnet dit 2-5 år kan du ha rett til gratis oppholdstid (20 timer per uke). For barn som fyller 2 år i løpet av kalenderåret vil et vedtak gjelde fra 1.august. Familier med samlet inntekt under 598 825 kroner brutto det siste året, kan søke gratis kjernetid. Dette gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at husholdningens samlede inntekter er lavere enn 598 825 kroner. Det må søkes om reduksjon hvert barnehageår.

(Inntektsgrensen gjelder for barnehageåret 2022/2023)

 

Slik søker du 

Du søker redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i Visma Flyt Barnehage.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Therese Strøm-Perrins, saksbehandler telefonnummer 400 28 537

Hege Sørensen, spesial konsulent telefonnummer 400 28 593

Anette Holst, kommunal sjef oppvekst telefonnummer 400 28 559

Den enkelte barnehage v/styrer