Kontrollutvalget i Lyngen kommune hadde møte den 12.mai 2016.
Her kan du lese protokollen fra dette møtet.

kontrollutvalget - protokoll 12.05.16.pdf