Trykk på linken for å lese protokollen:  Protokoll - Levekårsutvalget 22.05.19..pdf