Fra skolestart til julen 2017 har kommunen psykologistudent Knut Schøning i hovedpraksis, veiledet av kommunepsykolog Sjur Nesheim. Knut vil i likhet med Sjur tilby et lavterskel psykologtilbud rettet mot barn og unge i kommunen. Skoleelever, ungdom, lærere og foresatte er velkomne til å ta kontakt for å avtale en time.

Knut kan kontaktes på telefon: 40028513 (send gjerne en melding), eller epost: knut.schoning@lyngen.kommune.no

Knut vil også ha fast kontortid med åpen dør på Eidebakken skole hver mandag og tirsdag fra 12:00 til 15:00. I løpet av september vil det også etableres et fast tilbud på ettermiddagstid på Lyngstunet knyttet til helsestasjon for ungdom.