Reguleringsendring for deler av Furuflaten legges ut til offentlig ettersyn i medhold av formannskapets vedtak den 21. mars 2019.

Merknader til reguleringsendringen rettes skriftlig til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 Skibotn eller shogtun@hotmail.com, innen 10. mai 2019. Kontakt Høgtuns Plankontor AS på telefon 908 34 114 eller kommunens kontaktperson Berit Jegervatn, tlf. 400 28 536 for nærmere informasjon eller spørsmål.

 

Offentlig myndigheter, berørte grunneiere og naboer blir direkte varslet i brev.