Photo by: arztsamui / Freedigitalphotos.net

Har du selv eller noen i familien behov for rehabiltering?

Lyngen kommune ønsker å sikre at du som bruker med sammensatte behov får tjenester som er forsvarlig både når det gjelder den enkelte tjeneste, og ved koordinering av et sammensatt tjenestetilbud. Målet er at du skal kunne mestre og delta likeverdig i samfunnet ut fra de forutsetninger du har.

 

Her kan du lese mer: Rehabiliteringsplan 2016-2020.pdf