For oppdatert informasjon, bruk følgende link:

Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no