Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging.

Søknad sendes Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller e-post til post@lyngen.kommune.no

Nærmere informasjon eller spørsmål kan rettes til vår saksbehandler Kjell Nordli, tlf. 400 28 545.