Ta kontakt på epost: Hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no. Under finner dere anbefalinger og forskriftsmessige krav til samlinger og arrangementer. Regjeringen har oppfordret kommunene til å intensivere tilsyn på denne typen arrangementer.

Lag/foreninger og næringslivsaktører bes sette seg inn i regler og råd om arrangement og påse at utleie/utlån følger til enhver tid gjeldende regler.

Nye nasjonale regler fra mandag 9.november 2020 er:

  • Det kan maksimalt være 20 personer når man leier/låner et lokale på et offentlig sted til privat arrangement. Dette gjelder blant annet bryllup,dåp,  begravelse,  konfirmasjoner, bursdager, firmafester eller julebord.
  • Det kan maksimalt være 50 deltakere på offentlige arrangement med faste sitteplasser (der det ikke er fastmonterte seter). Dette gjelder konserter, kulturarrangement, kino, kirkelige handlinger mm
  • Det kan maksimalt være 200 deltakere på offentlige arrangement på et innendørs offentlig sted med fastmonterte seter. Dette gjelder fotballkamper, kulturhus mm. (ikke aktuelt for Lyngen per i dag)

Videre må følgende være på plass:

  • Lokalet være stort nok til at avstand kan opprettholdes (deltakere skal ha minst en meters avstand målt skulder til skulder),
  • Det skal være en ansvarlig arrangør . Ansvarlig arrangør kan være utleier eller den som leier lokalet. Dette må avklares. Ansvarlig arrangør har ansvar for at de inviterte er kjent med smittevernreglene og at reglene overholdes.
  • Gjestene skal registreres og lister oppbevares i 14 dager etter arrangementet. Ansvarlig arrangør har ansvar for disse listene

 

Mer informasjon finner dere på:

 https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/

 

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer PDF document ODT document

Risikovurdering av arrangementer PDF document ODT document