Følgende mennesker har høyere risiko for å få alvorlig sykdom hvis de får korona virus (Covid-19) infeksjon.

 • Eldre (over 65, men især de over 80 år)
 • Personer med hjertekarsykdom og høyt blodtrykk
 • Personer med kronisk lungesykdom/astma
 • Personer med diabetes
 • Personer med kreft
 • Personer som røyker og er overvektig kan ha økt risiko

Spesielle råd til personer i risikogrupper:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Hvis du må ut, hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Ikke bruk offentlig transport dersom det er mulig
 • Vask hendene ofte og ha en flaske med spritholdig hånddesinfeksjon med deg i lommen når du er steder hvor det ikke er lett tilgang på såpe og vann.
 • Unngå å røre nese, munn og øyne hvis du ikke har rene hender.
 • Be dine venner, naboer eller familie om å ringe før de planlegger å komme på besøk.
 • Unngå besøk hvis de har luftveis symptomer eller har kommet fra område med korona smitte.
 • Benytt deg av andre til å hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå nærkontakt med mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Hvis den du bor sammen med får luftveis symptomer, hold god avstand, unngå kontakt. Ta kontakt med lege for vurdering om testing for Covid-19.

 

Carol Pascoe

Kommuneoverlege