Helserelaterte spørsmål om covid-19 (korona) og for å avtale time for testing, ring telefon 400 28 501.

Telefon åpningstid: kl. 08:30 til kl. 11:30 og 13:00 – 14:30 (mandag-fredag).

Utenom disse tidene, ring 116117.

Testing foregår fra kl.11.30, etter avtale.

Har du andre spørsmål om korona, ring 77 70 10 00.
Telefontid mandag-fredag: kl. 08.00-16.00.
 

Kriterier for testing

1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes SKAL holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til de er blitt symptomfri.

2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene.

3. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

4. Dersom du selv mistenker at du er smittet av covid-19.

For mer informasjon:

www.fhi.no

www.helsenorge.no