Hele løypenettet i Nord-Lenangen e merka , og er åpent for ferdsel. 

All kjøring skjer på eget ansvar, vis stor aktsomhet ved kjøring på sjøis.