Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med særskilte behov 5. til 7. klasse.
 
Lyngen kommune har SFO tilbud ved:
Eidebakken skole
Lyngsdalen oppvekstsenter
Lenangen barnehage (ved behov)
 

Slik søker du

Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars. Inntak kan også skje i løpet av skoleåret.

Søknad om opptak gjøres i Visma Flyt Skole
 
Du kan søke
100 % plass (over 10 t/u) 
50 % plass (under 10 t/u). 
 
SFO plassen tildeles til barnet går ut 4. klasse, eller til den blir sagt opp skriftlig
 

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag- fredag

07.00-16.30

Skolens fridager

07.30-15.30

Stengt

  • juli måned
  • skolens planleggingsdager
  • Fra 23. desember til og med 1. januar
  • Påskeuken (den stille uke)

 

 

Kontaktinformasjon

Eidebakken Skole 

Gerd Larsen, tlf 452 29 992, gerd.larsen@lyngen.kommune.no

Lyngsdalen Oppvekstsenter

Eirin Larsen, tlf 400 28 607, eirin.larsen@lyngen.kommune.no eller lyngsdalen.oppvekstsenter@lyngen.kommune.no

Lenangen Skole

Angela Eriksen, tlf 400 28 610 angela.eriksen@lyngen.kommune.no

Pris

100 % plass

Over 10 timer i uka

1960 kr pr mnd

50 % plass

Under 10 timer i uka

1120 kr pr mnd

Kost

 

10 kr pr måltid

Enkelt timer

 

55 kr pr time

 

Fra høsten 2022 tilbys 12 timer gratis SFO for elever i 1.klasse. Dersom man ønsker full plass i SFO vil man betale 40 % av gjeldende sats.

Gratis SFO inkluderer skolefridager med opphold fra 0730-1530 alle dager.

Dersom du har et barn med særskilte behov, skal SFO tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

 

Redusert foreldrebetaling 1. til 4. trinn

Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. Familier med samlet inntekt under 359 333 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen utgjør mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekter. Det må søkes om reduksjon hvert skoleår, og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Fra høsten 2022 tilbys 12 timer gratis SFO for elever i 1.klasse. Dersom man ønsker full plass i SFO vil man betale 40 % av gjeldende sats.

Gratis SFO inkluderer skolefridager med opphold fra 0730-1530 alle dager.

Slik søker du

Elektronsik søknadskjema redusert foreldrebetaling i SFO

Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert. Foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. For søknader før 1.august gjelder kommunens vedtak fra 1.august og ut skoleåret. Søkes det etter 1.august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Du kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Dokumentasjon:

  • Skattemelding
  • Ved varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år kan du sende lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for. Dersom du trenger hjelp til å søke kan du kontakte skolen din.

Forskrift som regulerer reduksjon i foreldrebetalingen

Oppsigelse av SFO

Du har en måneds oppsigelses frist. Oppsigelse av SFO plass gjøres i Visma Flyt Skole.