Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget egne sider hvor innbyggere kan finne tips og råd om en sikker hverdag.

Les mer om hva du kan gjøre på www.sikkerhverdag.no
Her finner du også god informasjon om Din beredskap