Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon»

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

 

The Civil Defence will test air raid sirens on 11 January

On Wednesday 11 January at 12.00, the signal ‘Important message – seek information’

The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.