Alle kommunale skatteoppkreverkontor flyttes 1. november 2020 over til Skatteetaten (staten). Dette ble vedtatt i Stortinget 13. desember 2019. Opprinnelig flyttedato var 1. juni 2020, men dette ble bestemt utsatt på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Du finner mer informasjon om dette på Skatteetaten sine sider - les mer her.