Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Traktorveg_400x300

Skogsveg

Tilkomsten til skogen er viktig for å drive hogst eller skjøtsel av skogen. Skogsvegbygging er dermed en prioritert oppgave innen skogforvaltningen.

Kantsone mot myr har stor landskapsøkologisk betydning

Miljøhensyn i skogbruket

Skogbruk skal drives med hensyn til miljø, kulturminner, friluftsliv og andre brukergrupper. Dette fremgår både av lovverk og av skogbruket sine egne miljøstandarder og avtaler.

Arbeid i skogen med motorsag

Skjøtsel av skog

Skogsarbeid er et trivelig arbeid. Det gir bedre og mer allsidig mosjon enn mange idretter samtidig som man skaper noe for fremtiden. Man får også et tettere forhold til skogen sin da det er spennende å følge med utviklingen på noe som man selv har vert med på å forme.

Ungskogpleie svensby_500x375

Tilskuddsordninger til skogbruk

Investeringer i skogtiltak er svært langsiktige, men svært viktig for samfunnet i fremtiden. Derfor ytes det betydelige offentlige midler til skogbrukstiltak.
Plantefelt i Ytre Lyngen

Skog og skogbruk i Lyngen

På tross av at Lyngenhalvøya er et av de mest arktiske områdene i Norge så har vi en betydelig skogressurs.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk