Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. juni.

Lyngen kommune driver SFO ved Eidebakken skole, Lyngsdalen oppvekstsenter og Lenangen barnehage (ved behov).

Søknad om opptak skjer på fastlagt skjema som du finner på skjemasiden vår.

SFO holder åpent i 11 måneder pr. år, fra 1. august til 30. juni og er åpen alle hverdager, unntatt lørdager.

Det kan søkes 100 % plass (over 10 t/u) eller 50 % plass (under 10 t/u). Tildeling av plass skjer for et skoleår av gangen.

Pris:

  • 100 % plass (over 10 t/u) kr. 1861,- pr.mnd.
  • 50 % plass (under 10 t/u) kr. 1055,- pr.mnd. 
  • Kost kr. 10,- pr. måltid.
  • Ved kjøp av enkelttimer ved SFO er prisen kr 52,- pr. time.    

SFO holder stengt på skolens planleggingsdager. For skoleåret 2018/2019 er det følgende datoer: 15. - 17. august, 20. november, 4. januar