SKOLEÅRET 2022/2023 HØST 2022

Måned

Fridager

Antall skoledager

August

Skolestart mandag 22.august

8

September

Ingen fridager

22

Oktober

Høstferie 3.-7.oktober

16

November

Felles planleggingsdager mandag 14. og tirsdag 15. november (fridager for elevene)

20

Desember

Siste skoledag før jul onsdag 21.desember

15

Antall dager høst 2020

 

81

VÅR 2023

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Første skoledag
mandag 2. januar

22

Februar

 

20

Mars

Vinterferie 6.-10.mars

18

April

Påskeferie mandag 3. t.o.m. mandag 10.april. Første skoledag etter påske tirsdag 11.april

14

Mai

Offentlig høytidsdag mandag 1.mai Grunnlovsdag 17.mai Kristi himmelfartsdag 18.mai

Fridag fredag 19.mai 2.pinsedag 29.mai

18

Juni

Siste skoledag fredag 23.juni

17

Antall dager vår 2021

 

109

Antall dager hele skoleåret

 

190

 

 

Skolerute 2022-2023