Småbarnstreff starter opp igjen i tirsdag 02 mars fra lø 10.30 til 12.30 på Kløverstua, og vil bli avholdt annenhver tirsdag fremover.

 

Vi ønsker velkommen til Kløverstua for å treffe andre barn og foreldre, leke, dele erfaringer og kanskje knytte varige vennskap.

På småbarnstreffene vil en av helsesykepleierne være tilstede.

Vi følger rådene mht. smittevern.

 

Velkommen

Hilsen Sanitetsforeningen og Helsestasjon