Snøscooterløypa i Nord Lenangen er merket og åpen opp til Vassdalen. Løypa til Rødtind dalen og Vaggas er ikke åpen for ferdsel. Kjøring i de åpne løypene skjer på eget ansvar.