Hele snescooterløypa på Svensby er nå merka og åpen for ferdsel. Traseen ned mot Jægervatnet stopper ved Trollvannselva ettersom elva fortsatt er åpen. All kjøring skjer på eget ansvar.