Nå er hele snøscooterløypa på Svensby ferdig merka og åpen for ferdsel. Kjøring skjer på eget ansvar.

Kart over løypetraseene finnes på Lyngen kommunes hjemmeside under Plan og Næring og lokal forskrift for offentlig godkjente snøscooterløyper i Lyngen