Hele snøscooterløypa på Svensby – Trollvannet – Storsteinnes er merka og åpen for ferdsel.