Pris og betaling:

Makspris for opphold i barnehage er fra 1. januar 2021 kr. 3 230,- kroner i måneden. Mat kommer i tillegg og koster 380 kroner i måneden.  Det gis 50 % moderasjon for barn nr 2 i barnehagene i Lyngen, og dersom du har flere enn to barn i barnehagealder, er barnehageplassen gratis.

Fra og med 2021 innføres det også gebyr på kr 300 ved for sen henting (per påbegynte halvtime).

Søknad på barnehageplass gjør du i Visma Flyt Barnehage. Dette er en digital foresattplattform hvor du som forelder logger på ved hjelp av MinID eller BankID.

Hvis du ikke har fødselsnummer, og dermed ikke BankID/MinID, kan barnehageadministrasjonen i kommunen legge inn søknad på vegne av deg.

I foresattportalen kan du:

 • Søke om barnehageplass
 • Overskrive/slette søknad
 • Motta tilbud om barnehageplass
 • Svare på tilbudt barnehageplass
 • Godkjenne og bekrefte at vedtekter er lest og forstått
 • Se oversikt over dine barn og informasjon om barnehage/plasstype
 • Oppsigelse av plass

Etterhvert vil det og komme funksjonalitet for:

 • Søke om redusert foreldrebetaling
 • Søke om gratis kjernetid
 • Søke om permisjon
 • Sende inn klage
 • Utfylling av samtykker

Barnehageåret starter på høsten hvert år. Hovedopptak er 1. mars. Så lenge vi har ledige plasser tar vi også inn nye barn gjennom hele året.

Du kan lese våre vedtekter her.

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling