Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

http://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/tilskudd/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-til-freda-samiske-bygninger-kulturminner-og-kulturmiljoer/

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

 

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 

Tilskuddene gjelder for 2022

 

Søknadsfrist: 1.november 2021

 

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

 

 

Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20