Søknadsfrist

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars (gjelder plasser fra august samme år). Så lenge vi har ledige plasser tar vi også inn nye barn gjennom hele året.

Når har barnet rett til barnehageplass?

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før og som søker før fristen.

Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass, kan du få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage.

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år. 
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. 
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. 
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. 

Slik søker du barnehageplass

Søknad om barnehageplass gjøres i Visma Flyt Barnehage. Du kan søke 50% til 100% plass. Har du problemer med å sende inn søknad kan du kontakte Servicekontoret på telefonnummer 77701000.

Slik aksepterer du barnehageplass

Aksept av barnehageplass gjøres i Visma Flyt Barnehage

Endring av barnehageplass

Søknad om endringer i barnehageplass gjøres i Visma Flyt Barnehage. Har du problemer med å sende inn søknad kan du kontakte Servicekontoret på telefonnummer 77701000.

Oppsigelse av barnehageplass

Frist for oppsigelse av barnehageplass er satt til 1 måned fra dato for mottatt oppsigelse. Oppsigelse av barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehage. Har du problemer med å sende inn søknad kan du kontakte Servicekontoret på telefonnummer 77701000.