Lyngen kommune har vedtatt å innføre avgift for å tilrettelegge for bruk av naturbaserte aktiviteter. Innbyggere i kommunen er fritatt for avgift.

Både tilreisende og fastboende bidrar til økt bruk, som gir mange positive effekter. Bedre folkehelse er en verdifull side. Reiselivsnæringa er i vekst, og det er viktig for fremtidig verdiskaping at besøksforvaltninga er bærekraftig.

Tilrettelegging har som et av målene å virke konfliktforebyggende og skape trivsel for brukerne av naturen og innbyggerne i bygdene. Inntekter fra parkeringsavgiften skal gå til drift og vedlikehold av plassene.

Innenbygdsboende registrerer sine kjøretøy. Ved kontroll medføres liste over registrerte kjøretøy. Kommunen vil etter hvert gjøre en vurdering på om det vil være mer hensiktsmessig å lage oblater til registrerte kjøretøy.

På grunn av stort påtrykk vil bare de som ikke får godkjent sin registrering få tilbakemelding.

Registreringsskjema parkeringsbevis finner du her.

Du kan også henvende deg direkte til Servicetorget for søke om parkeringsbevis til ditt kjøretøy.