Både tilreisende og fastboende bidrar til økt bruk, som gir mange positive effekter. Bedre folkehelse er en verdifull side. Reiselivsnæringa er i vekst, og det er viktig for fremtidig verdiskaping at besøksforvaltninga er bærekraftig.

Tilrettelegging har som et av målene å virke konfliktforebyggende og skape trivsel for brukerne av naturen og innbyggerne i bygdene. Inntekter fra parkeringsavgiften skal gå til drift og vedlikehold av plassene.

I utgangspunktet ble behovet aktualisert etter hvert som strømmen av tilreisende skiturister økte sterkt. I dag erfarer man at naturbaserte aktiviteter betinger tilrettelegging gjennom hele året, i det turer på barmark har økt betydelig. Gledelig er det å se at de fastboende også i Lyngen benytter seg av naturherlighetene vi er omgitt av.

Kommunestyret har da også vektlagt hensynet til folkehelsen, og vedtatt at kommunens innbyggere skal parkere og benytte anleggene gratis.

Søknadsskjema parkeringsbevis finner du her.

Du kan også henvende deg direkte til Servicetorget for søke om parkeringsbevis til ditt kjøretøy.