NAV Lyngen

 Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra et kontor.

NAV-kontoret består både av statlige og kommunale funksjoner. De kommunale funksjonene er bl.a. gjeldsrådgivning og økonomisk sosialhjelp.

Flere av tjenestene er nå også digitale. Du kan nå søke om økonomisk sosialhjelp på nett:
klikk her for å komme til søknadsskjema 

I perioden 01.07.22 til og med 31.08.22 vil publikumsmottaket holde stengt for «drop-in»-henvendelser på fredager.

Åpningstider

Mandag

12:00 - 14:00

Timeavtaler hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

Tirsdag

Stengt

Timeavtaler hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

Onsdag

12:00 - 14:00

Timeavtaler hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

Torsdag

Stengt

Timeavtaler hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

Fredag

Stengt

Timeavtaler hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

NAV Lyngen kan kontaktes på tlf. 55 55 33 33.

Øvrig tid (ikke sommertid) er publikumsmottaket åpent hver mandag, onsdag og fredag fra kl.12.00- 14.00.

NAV Lyngen holder til i Strandveien 10 (Giæverbygget) i 2.etg.

NAV Lyngen kan også nås via nav.no og ved å ringe 5555 3333.

Dersom det gjelder sosiale tjenester som nødhjelp, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig eller opplysning,
råd og veiledning kan det ringes direkte på lokale nummer 412 77 130, 412 74 778, 412 74 542 eller 412 78 007

Lyngsalpan Vekst AS

Lyngsalpan Vekst AS er et kommunalt eid aksjeselskap med avdelinger både i Storfjord og Lyngen kommune. De gir mennesker som har en helsemessig begrensning mulighet til å delta i arbeidslivet. I tillegg tilbyr de arbeidsforberedende trening for de som er under tiltak hos NAV og gir opplæring til lærekandidater innen flere fag. Lyngsalpan Vekst har varierte arbeidsoppgaver innen trykkeri, avdeling for skilting og profilering, vaskeri, husflid, butikk, vedproduksjon, data og tjenesteyting.
 
For mer informasjon se https://lavekst.no/