For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Du kan nå undersøke om du står i manntallet. Manntallet er utlagt til ettersyn på Servicekontoret på Rådhuset, Lyngseidet.

Klage over feil i manntallet kan sendes til: Lyngen valgstyre, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes Sametinget.