Startlån:
Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.
Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Søknad om startlån sendes elektronisk via denne siden. Inntil videre kan du også søke på papira, det kan du laste ned ved å klikke på link nedenfor. Hjelp og veiledning til utfylling av skjemaene får du hos oss på rådhuset.

Linker:

Skjema for startlån

Les mer på sidene til Husbanken