Smitte i vår region og i Lyngen kommune

I vårt nærområde er det påvist en positiv i Tromsø (reist fra Sverige) og en i Storfjord (folkeregistrert der og oppholder seg annet sted, ikke vært i vår region).

Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag, og har ikke påvist smitte på lengre tid. Vi ønsker å informere om at det er en mindre militær styrke fra NATO stasjonert i Skibotndalen, Storfjord kommune.  Disse har vært testet fire ganger uten å ha påvist smitte, vært i karantene 14 dager og vil være ute av karantene kommende mandag 18.01.21. Det er derfor ingen risiko for smitte, og ingen grunn til å være utrygg hvis dere møter eller ser utenlandsk, militært personell i vårt nærområde kommende uke.

Vaksinasjon i Lyngen

Lyngstunet har nå fått to vaksinerunder de siste to ukene, og i neste uke kommer turen til Lenangen omsorgssenter. Videre vil vi vaksinere helsepersonell parallelt, der 1 av 5 doser prioriteres for dem. Det vil fortsatt ta noen uker før vi starter opp med vaksinasjon av eldre ned til 65 år, og personer i risikogrupper. Med mindre vi får tilgang på flere vaksiner vil vi først starte vaksinasjon av normal-befolkningen våren 2021.

Kriseledelsen vil gi oppdatert informasjon umiddelbart hvis det er viktige hendelser eller nyheter  om pandemien og vaksinasjon.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune