Smitte i vår region og Lyngen

De siste fire dagene er det tatt 723 tester ved UNN, og det er påvist 16 smittede i Troms: 11 fra Harstad/Kvæfjord, 4 i Tromsø og 1 i Salangen. I vår region Nord- og Midt-Troms er det ingen nye smittetilfeller siste fire dagene. 

 

Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag, men anmoder våre innbyggere til å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer som forkjølelse, halsvondt, feber eller hoste. Får man nye symptomer må man teste seg på nytt selv om man har tatt test tidligere som var negativ. Ta kontakt med legetjenesten på Lyngseidet for testing.

 

Hvis man følger oppdatering på VG/media kan man oppleve å finne en registrert smittet i kommunen. Systemet fungerer slik at smittede personer følges opp der de oppholder seg utenfor kommunen, men kan være registrert på folkeadresse som er i Lyngen. Vi ønsker å presisere at ved påviste smittede eller spesielle hendelser vil vi holde innbyggerne i Lyngen informert umiddelbart.

 

Vaksinasjon i Lyngen

Vi vil få rundt 30 doser de første to ukene i januar, der beboere på sykehjem og helsepersonell vil bli prioritert først. Med antall doser vaksiner vi får tilsendt ukentlig vil det ta en del uker før vi begynner vaksinering av andre deler av befolkningen, det være hjemmeboende eldre og personer i risikogrupper. Kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om vaksinasjon fremover.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune