Smitte i vår region og i Lyngen

I område Troms er det kun påvist en smittet det siste døgnet: en person fra Tromsø som trolig er smittet i Oslo. Det er ingen nye smittede i vår kommune på lengre tid, og det er god kontroll på smitten i hele vår region.

 

Snart starter vaksinasjon av befolkningen

Vaksinasjon startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Vi har vaksinert beboerne og hjemmetjenesten, og vil innen 2-3 uker starte vaksinasjon av personer som bor hjemme i alderen 65 år eller eldre. Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover. Alle må ta stilling til om de ønsker å ta vaksinen eller ikke,  men vi håper og anbefaler alle å ta denne.

 

Mer informasjon, se link: www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune